วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2559

โหลด แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

โหลด แนวข้อสอบ นักสื่อสารมวลชน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ


- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวีดิทัศน์
- แนวข้อสอบการประชาสัมพันธ์
- การสร้างและการบริหารภาพลักษณ์
- หลักการประชาสัมพันธ์  เทคนิคการเขียนข่าว  การผลิตสื่อวีดิทัศน์
- แนวข้อสอบ จริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
- โครงสร้าง หน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
- คุณธรรม ค่านิยมหลัก และอุดมคติของตำรวจ
- แนวข้อสอบความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ
-ความรู้เกี่ยวกับ นักสื่อสารมวลชน
-ทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี 

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์